‌‌

Πώς χρησιμοποιώ τη δυνατότητα NFC;

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > NFC.