‌‌

Η ενημέρωση του συστήματος μέσω OTA φαίνεται να αποτυγχάνει. Τι πρέπει να κάνω;

Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ενημέρωσης OTA εξαρτάται από το μέγεθος της ενημέρωσης. Είναι καλύτερα να εκτελέσετε την ενημέρωση όταν θα έχετε καλή ισχύ σήματος.

Εάν δεν υπάρξει καμία αλλαγή στην οθόνη για αρκετά λεπτά:

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.