Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Sertifitseerimisinfo

See mobiilsideseade täidab raadiosageduslikule kiirgusele kehtestatud piirnorme.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Selle konstrueerimisel on arvestatud sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetiliste väljade) soovituslikke rahvusvahelisi piirnorme. Need piirnormid on olulised ohutuspiirmäärad, mis on mõeldud selleks, et tagada kõigi turvalisus nende vanusest ja tervislikust seisundist olenemata. Raadiosagedusliku kiirguse piirnormide aluseks on erineelduvusmäär (SAR), mis on seadme raadiolainete kiirgamise ajal peas või kehas neelduva raadiosagedusliku võimsuse hulk. ICNIRP on soovitanud mobiilsideseadmete korral erineelduvusmäära piirnormiks 2,0 W/kg, mis on keskmistatud kümnele grammile koele.

Erineelduvusmäära mõõtmise ajal on seade tavapärases kasutusasendis ja töötab kõikides oma sagedusalades suurimal kinnitatud võimsusastmel.

Seade vastab raadiosageduskiirguse juhistele, kui seade asub vastu pead või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefonikotis, vööklambris või muus seadmehoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest väiksemad. Sest kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie mobiilseadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda väiksem on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Võtke arvesse, et mobiilsideseade võib raadiosageduslikku kiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideseadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Raadiosagedusliku kiirguse kohta lisateabe, selgituste ja arutelude lugemiseks külastage WHO veebisaiti aadressil www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Vt veebilehelt www.nokia.com/phones/sar seadme suurimat SAR-i väärtust.

Did you find this helpful?

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

How can we help?

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

*Please fill in at least these fields.

Community support

Connect with other Nokia phone and tablet customers in the Nokia phones community to find and share answers to a range of questions.

Ask the community
Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you