Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge unustage seadmest kõigepealt eemaldada isiklikke andmeid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Teavet lähima jäätmekogumispunkti kohta saate kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt või lugege HMD tagasivõtuprogrammi ja selle kättesaadavuse kohta oma riigis aadressilt www.nokia.com/phones/support/topics/recycle.
Did you find this helpful?

Countries and Languages

Choose Language

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you