Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware UpdatesFull SpecificationsEnvironmental Profile

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Hädaabikõned

Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

  • Lülitage telefon sisse.
  • Avage telefoni ekraan ja klahvid (kui need on lukus).
  • Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avakuval valikut telefon.

  1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
  2. Puudutage valikut telefon.
  3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

  • Sisestage SIM-kaart telefoni. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut Hädaabikõne.
  • Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut Hädaabikõne.
  • Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.
  • Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Internetti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.
Did you find this helpful?

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

How can we help?

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

*Please fill in at least these fields.

Community support

Connect with other Nokia phone and tablet customers in the Nokia phones community to find and share answers to a range of questions.

Ask the community
Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you