Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Ohutuse tagamine

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelualade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes volitatud spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIVANA

Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi üksikasjalikumate juhiste saamiseks.

KLAASIST OSAD

Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava volitusega spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.

SAR

Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 1,5 mm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Seadmele omased maksimaalsed SAR-i väärtused leiate kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisinfo (SAR). Lisateavet vt selle kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisteave (SAR) või aadressilt www.sar-tick.com.
Did you find this helpful?

Countries and Languages

Choose Language

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Community support

Connect with other Nokia phone and tablet customers in the Nokia phones community to find and share answers to a range of questions.

Ask the community
Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you