‌‌
Käyttöoppaat

Nokia 5.1

Näyttökuvat

Ota näyttökuva

Ota näyttökuva avaamalla ilmoituspaneeli ja vetämällä tilapalkkia alaspäin. Napauta Ota näyttökuva. Voit tarkastella otettuja kuvia kohdassa Valokuvat.

Näyttökuvia ei voi ottaa, kun jotkin sovellukset ja toiminnot ovat käytössä.

Oliko tästä apua?

Vaihda kieli

Valitse sijainti
Valitse kieli

Ota yhteyttä tukeen

Ohjevideot

(