‌‌
Käyttöoppaat

Nokia 8

Tekijänoikeudet ja huomautuksia

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HMD Global Oy (Ltd.) vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

FCC:n ilmoitus

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on osoitteessa www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Muutokset, joita HMD Global ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Huomaa: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kuitenkin myös ohjeiden mukaiset asennukset voivat aiheuttaa häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

  • Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
  • Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
  • Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
  • Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja ‑määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. HMD Global varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, HMD Global tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman HMD Globalin myöntämää kirjallista ennakkolupaa. HMD Global kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

HMD Global ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tietyt toiminnot, ominaisuudet ja tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella verkon mukaan ja niihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja ja maksuja.

Kaikkia näitä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

HMD Global Oy on Nokia-tuotemerkin lisenssinhaltija puhelimissa ja tablet-tietokoneissa yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. OZO on Nokia Technologies Oy:n tavaramerkki.

Laitteen käyttöä koskevat HMD Globalin henkilötietojen suojaperiaatteet, jotka ovat luettavissa osoitteessa http://www.nokia.com/phones/privacy.

Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Android, Google ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

ZEISS, ZEISS-logo, Tessar ja T* ovat Carl Zeiss AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Carl Zeiss Vision GmbH:n luvalla.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Oliko tästä apua?

Vaihda kieli

Valitse sijainti
Valitse kieli

Ota yhteyttä tukeen

Ohjevideot

(