‌‌

מרכז העזרה

איך לבצע איפוס מלא (Hard Reset) לסמארטפון שלי ולשחזר את הגדרות היצרן המקוריות?

חשוב: איפוס מלא של המכשיר ימחק לחלוטין את כל הנתונים, ההגדרות והתוכן בסמארטפון ויחזיר אותו להגדרות היצרן המקוריות. אנחנו ממליצים לגבות את המכשיר לפני איפוס מלא. למידע נוסף על גיבוי הסמארטפון שלך מרחוק, ניתן ללחוץ כאן.

כדי לאפס את הסמארטפון שלך ולמחוק את כל התוכן, יש לוודא, ראשית כל, שהוא מחובר למקור חשמל. אנחנו ממליצים גם לוודא שהסוללה טעונה ל-50% לפחות לפני ביצוע איפוס מלא.

יש ללחוץ במקביל על כפתור הגברת השמע ועל כפתור ההפעלה, למשך כ-30 שניות או עד שתפריט הרוט מופיע. לאחר מכן, יש לבחור בפעולה הרצויה בתפריט הרוט. במקרה זה, יש לבחור ב"מחיקת נתונים/שחזור הגדרת יצרן".

לחלופין, ניתן לבצע איפוס מלא על ידי לחיצה על הגדרות > גיבוי ואיפוס > שחזור הגדרות יצרן > איפוס טלפון > מחק הכל.

Did you find this helpful?

פנה אל התמיכה

סרטוני הדרכה