Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow right Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

מתי אקבל את עדכון התחזוקה והאבטחה האחרון עבור הטלפון שלי?

דף הבית של התמיכה

נושאי התמיכה

How can I safely clean and disinfect my Nokia phone?
תוכנה ועדכונים

מתי אקבל את עדכון התחזוקה והאבטחה האחרון עבור הטלפון שלי?

חברת HMD Global מספקת את תיקוני האבטחה העדכניים ביותר עבור טלפון Android החכם שלך בהקדם האפשרי. עם זאת, מספר גורמים משפיעים על התאריך שבו אתה מקבל את העדכונים. בין הגורמים הללו אפשר למנות את דגם המכשיר, האזור, המיקום, אישורי המפעיל וכן ההודעה של Google על הפצת תיקון אבטחה חודשי. תיקוני אבטחה כלולים לעתים במהדורות עדכוני תחזוקה. שים לב, תאריכי ההפצה המפורטים ב- https://www.nokia.com/en_int/phones/security-updates מתייחסים להפצה בפועל בשווקים המורשים הראשונים. ככלל, ייתכן שיחלפו מספר ימים לפני שהעדכון יגיע אל כל הצרכנים בשוק מורשה מסוים.

אנו ממליצים למשתמשים לקבל את כל הפצות עדכוני התחזוקה והאבטחה בהקדם האפשרי כדי להבטיח חוויית שימוש חלקה ב-Android.

האם התשובה עזרה?