Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako se može uključiti štednja energije na uređaju Nokia 8110?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako se može uključiti štednja energije na uređaju Nokia 8110?

Idite u stavku Postavke > Uređaj > Baterija > Način štednje energije i odaberite Uključeno.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?