Centar za pružanje pomoći

Što je usluga Google Lens?

Uslugom Google Lens povežite se sa svijetom korištenjem telefona na potpuno novi način. Uslugom Google Lens, koja uključuje uslugu Google Assistant, omogućava se tražnje predmeta i mjesta uporabom kamere. Napominjemo vam da usluga Google Lens radi na bilo kojem uređaju s najnovijom inačicom usluge Google Photos. Trenutačno se usluga Google Lens može upotrebljavati samo ako je jezik uređaja postavljen na engleski.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?

Obratite se podršci

Poučni videozapisi