Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Zašto ne mogu isključiti zvuk okidača fotoaparata?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Zašto ne mogu isključiti zvuk okidača fotoaparata?

Moramo biti sigurni da smo uvijek u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Propisi u nekim državama nalažu da se zvuk fotoaparata ne smije isključiti. Svrha je sprječavanje bilo kakvih kršenja privatnosti (kao što je snimanje fotografija osoba bez njihovog pristanka).

Ako je vaš softver ažuriran, a još uvijek ne možete isključiti zvuk fotoaparata, vjerojatni razlog su propisi o privatnosti u vašoj državi.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?