Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako mogu ukloniti SD karticu iz svog telefona?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako mogu ukloniti SD karticu iz svog telefona?

Prije nego uklonite SD karticu iz telefona, preporučuje se da prvo deaktivirate SD karticu. To ćete uraditi na sljedeći način. Ukoliko uklonite karticu bez deaktiviranja, možete izgubiti podatke.

  1. Idite na Postavke > Uređaj > Pohrana
  2. Pritisnite Izbaci da deaktivirate SD karticu
  3. Sada možete ukloniti SD karticu iz telefona

Imajte na umu da aplikacije koje su koristile SD karticu za pohranjivanje podataka možda neće pravilno raditi kada deaktivirate karticu.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?