Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako mogu prenositi fajlove između računara i telefona?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako mogu prenositi fajlove između računara i telefona?

Dok je telefon uključen, povežite ga s računarom uz pomoć USB kabla. Na računaru idite na Moj računar ili Ovaj računar pa otvorite uređaj kako biste počeli prenositi fajlove.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?