Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako mogu ponovno pokrenuti svoj telefon kada ne reagira?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako mogu ponovno pokrenuti svoj telefon kada ne reagira?

Ako vaš telefon ne reagira, možete izvršiti „softversko resetiranje“ tako da istovremeno pritisnete tipku za pojačavanje glasnoće i tipku za uključivanje/isključivanje i držite ih pritisnutima približno 15 sekundi (ili dok telefon ne zavibrira). Vaš bi se telefon trebao ubrzo ponovno pokrenuti. To je siguran i brz način za ponovno pokretanje uređaja bez gubitka ili brisanja podataka.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?