Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako mogu upotrebljavati uređaj Nokia kako pristupnu točku Wi-Fi?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako mogu upotrebljavati uređaj Nokia kako pristupnu točku Wi-Fi?

Kada je riječ o operativnom sustavu Android Oreo, idite u Postavke  >  Mreža i internet  >  Pristupna točka i dijeljenje. Kada je riječ o operativnom sustavu Android Nougat, postupak je nešto drugačiji: Postavke  >  Više  >  Dijeljenje i prijenosna pristupna točka. Napominjemo vam da mobilni podatkovni promet mora biti uključen.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?