Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako mogu postaviti različite melodije zvona za karticu SIM1 i SIM2?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako mogu postaviti različite melodije zvona za karticu SIM1 i SIM2?

Kada je riječ o mogućnostima melodija zvona, idite u Postavke > Zvuk.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?