Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako upotrebljavati značajku „Pronađi moj telefon”?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako upotrebljavati značajku „Pronađi moj telefon”?

Ako izgubite svoj telefon, možda ga možete pronaći, zaključati ili udaljeno izbrisati ako ste prijavljeni u svoj račun za Google. Značajka Pronađi moj telefon zadano je uključena na telefonima koji su pridruženi računu za Google.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?