Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako postavljam zadanu karticu SIM?

Skip to main content
Početna stranica podrške

Teme za podršku

UređajServisiranje i popravak
Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?
Kartice SIM, kontakti i pozivanje

Kako postavljam zadanu karticu SIM?

Kada je riječ o informacijama o kartici SIM i postavkama, idite u Postavke > Mreža i internet > Kartice SIM.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?