Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako postavljam zadanu karticu SIM?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako postavljam zadanu karticu SIM?

Kada je riječ o informacijama o kartici SIM i postavkama, idite u Postavke > Mreža i internet > Kartice SIM.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?