Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Kako spremam nove kontakte na karticu SIM, telefon ili račun za Google?

Početna stranica podrške

Teme za podršku

Kako mogu sigurno očistiti i dezinficirati svoj Nokia telefon?

Kako spremam nove kontakte na karticu SIM, telefon ili račun za Google?

Idite u Kontakti > add_circle > padajući okvir: odaberite račun ili uređaj. Zadano se na karticu SIM ne mogu pohranjivati kontakti.
Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?