Centar za pružanje pomoći

Ažuriranje sistema preko opcije OTA nije uspješno. Šta trebam uraditi?

Trajanje OTA ažuriranja zavisi od veličine ažuriranja. Preporučuje se da uradite ažuriranje kada imate dobru jačinu signala.

  1. Pokrenite ažuriranje
  2. Telefon će se ponovo pokrenuti a prozor na ekranu će prikazivati samo neko vrijeme

Ako ne bude promjena na ekranu u roku od nekoliko minuta:

  1. U isto vrijeme pritisnite tipku za povećanje jačine tona i tipku za uključivanje/isključivanje i držite 10 sekundi - na taj način ćete ponovo pokrenuti telefon
  2. Nakon što se telefon ponovo pokrenuo, idite na Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera i ponovo pokušajte instalirati ažuriranje

Kontaktirajte korisničku podršku ako se problem nastavi.

Je li vam ovaj sadržaj bio koristan?

Obratite se podršci

Poučni videozapisi