‌‌
Handleidingen

Nokia 3.2

Informatie over de batterij en de lader

Informatie over de batterij en de lader

Raadpleeg de handleiding Aan de slag om na te gaan of uw telefoon is uitgerust met een verwijderbare batterij of niet.

Apparaten met een verwijderbare batterij Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Apparaten met een batterij die niet kan worden verwijderd Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

Laad uw apparaat op met de meegeleverde lader. Het type stekker van de lader kan verschillen. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.

Veiligheidsinformatie over de batterij en de lader

Nadat uw apparaat is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u de stekker van de lader uit het stopcontact. Let op: het apparaat mag niet langer dan 12 uur continu worden opgeladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, raakt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C voor optimale prestaties. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterij kan bij lage temperaturen snel ontladen raken en binnen enkele minuten zoveel lading verliezen dat de telefoon wordt uitgeschakeld. Houd uw telefoon warm als u bij lage temperaturen buiten bent.

Gooi batterijen niet in het vuur. Batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of de leverancier van uw telefoon brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui.

Daarnaast is het volgende van toepassing als uw apparaat een verwijderbare batterij heeft:

  • Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.
  • Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Contacteer het service center

Tutorial video's