‌‌
Handleidingen

Nokia 3.2

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limiet voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden (elektromagnetische radiofrequentievelden), aanbevolen door internationale richtlijnen van de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Deze richtlijnen omvatten belangrijke veiligheidsmarges die bedoeld zijn om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate). Dit is een uitdrukking voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie (RF) die in het hoofd of op het lichaam beland wanneer het apparaat aan het zenden is. De ICNIRP SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel.

SAR-tests worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities, waarbij het in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau uitzendt.

Raadpleeg www.nokia.com/phones/sar voor de maximum SAR-waarde van het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen bij gebruik tegen het hoofd of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter uit de buurt van het lichaam wordt gehouden. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd.

Voor het verzenden van gegevens of berichten is een goede verbinding met het netwerk nodig. Het verzenden wordt mogelijk vertraagd tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat het verzenden is beëindigd.

Tijdens algemeen gebruik liggen de SAR-waarden gewoonlijk beduidend lager dan de hierboven weergegeven waarden. Dit komt doordat het stroomverbruik van uw mobiele telefoon automatisch wordt verlaagd wanneer er geen volledige energie voor de oproep nodig is. Dit is bedoeld voor systeemefficiëntie en het minimaliseren van storingen op het netwerk. Hoe lager het uitgangsvermogen, des te lager de SAR-waarde.

Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan een waarde. In de loop der tijd kunnen component- en ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd en kunnen bepaalde wijzigingen de SAR-waarden beïnvloeden.

Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat huidige wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u geïnteresseerd bent in het verminderen van uw blootstelling, raden ze aan uw gebruik te beperken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Ga voor meer informatie, uitleg en discussies over blootstelling aan radiosignalen naar de website van het WHO www.who.int/peh-emf/en.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Contacteer het service center

Tutorial video's