‌‌
Handleidingen

Nokia 3.2

Symbool van een doorgestreepte container

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van een doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Contacteer het service center

Tutorial video's