‌‌
Handleidingen

Nokia 3.2

Het aanraakscherm gebruiken

Belangrijk: Voorkom krassen op het aanraakscherm. Gebruik nooit een pen, potlood of ander scherp voorwerp op het aanraakscherm.

Tikken en vasthouden om een item te slepen

Plaats uw vinger een paar seconden op het item en schuif uw vinger over het scherm.

Vegen

Plaats uw vinger op het scherm en schuif uw vinger in de gewenste richting.

Door een lange lijst of een menu bladeren

Schuif snel met uw vinger al vegend omhoog of omlaag over het scherm en til uw vinger op. Tik op het scherm om het bladeren te stoppen.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, bijvoorbeeld een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

De schermoriëntatie vergrendelen

Het scherm draait automatisch als u de telefoon 90 graden draait.

Als u het scherm in de modus Portret wilt vergrendelen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tikt u op Automatische rotatie.

De navigatietoetsen gebruiken

Om te zien welke apps zijn geopend, veegt u de toets Startpagina omhoog .

Veeg naar rechts als u naar een andere app wilt.

Veeg de app naar boven als u deze wilt sluiten.

Als u wilt teruggaan naar het vorige venster, tikt u op de toets Vorige . Uw telefoon onthoudt alle apps en websites die u hebt bezocht sinds de laatste keer dat uw scherm werd vergrendeld.

Als u naar het startscherm wilt gaan, tikt u op de toets Startpagina . De app waarin u zich bevond, blijft op de achtergrond geopend.

Twee apps tegelijk openen

  1. Veeg de toets Startpagina omhoog als u sneller tussen apps wilt navigeren.
  2. Tik op het app-pictogram van de app en tik op het -pictogram.
  3. Tik op een andere app in de lijst om het scherm over twee apps te verdelen.

Als u wilt teruggaan naar de normale weergave, tikt u op een van de apps en veegt u naar boven.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Contacteer het service center

Tutorial video's