‌‌
Handleidingen

Nokia 3.2

Tekst schrijven

Ontdek hoe u snel en efficiënt tekst kunt schrijven met het toetsenbord van uw telefoon.

Het schermtoetsenbord gebruiken

Schrijven met een schermtoetsenbord is eenvoudig. U kunt het toetsenbord gebruiken wanneer u de telefoon in staande of liggende modus gebruikt. De toetsenbordindeling kan in verschillende apps en talen variëren.

Als u het schermtoetsenbord wilt openen, tikt u op een tekstvak.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Tik op de shift-toets. Als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen, dubbeltikt u op de toets. Als u wilt terugkeren naar de normale modus, tikt u nogmaals op de shift-toets.

Een getal of speciaal teken invoeren

Tik op de toets voor cijfers en symbolen. Sommige toetsen voor speciale tekens geven meer symbolen weer. Als u meer symbolen wilt zien, tikt u op een symbool of speciaal teken en houdt u het vast.

Emoji's invoegen

Tik op de emoji-toets en selecteer de emoji.

Tekst kopiëren of plakken

Tik op een woord en houd vast, versleep de markeringen voor en na het woord om het gedeelte dat u wilt kopiëren te markeren en tik op Kopiëren. Als u de tekst wilt plakken, tikt u waar u de tekst wilt plakken en selecteert u Plakken.

Een accent toevoegen aan een teken

Tik op het teken, houd het vast en tik op het accent of het teken met het accent, als dit wordt ondersteund door uw toetsenbord.

Een teken wissen

Tik op de backspace-toets.

De cursor verplaatsen

Als u een woord dat u zojuist hebt geschreven wilt bewerken, tikt u op het woord en sleept u de cursor naar de gewenste plaats.

Toetsenbordwoordsuggesties gebruiken

Uw telefoon geeft suggesties voor woorden terwijl u schrijft, zodat u sneller en nauwkeuriger kunt schrijven. Woordsuggesties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er mogelijke woorden voorgesteld op uw telefoon. Wanneer het gewenste woord op de suggestiebalk wordt weergegeven, selecteert u het. Tik op de suggestie en houd deze vast als u meer suggesties wilt weergeven.

thumb_up_alt

Tip: als het voorgestelde woord vet wordt weergegeven, gebruikt uw telefoon dit automatisch om het woord dat u hebt geschreven te vervangen. Als het woord fout is, tikt u erop en houdt u het vast om een paar andere suggesties te bekijken.

Als u niet wilt dat het toetsenbord tijdens het typen woorden voorstelt, schakelt u de tekstcorrectie uit. Tik op Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Virtueel toetsenbord. Selecteer het toetsenbord dat u gewoonlijk gebruikt. Tik op Tekstcorrectie en schakel de tekstcorrectiemethoden die u niet wilt gebruiken.

Een woord corrigeren

Als u merkt dat u een woord fout hebt geschreven, tikt u erop om suggesties voor het corrigeren van het woord te bekijken.

De spellingcontrole uitschakelen

Tik op Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Geavanceerd > Spellingcontrole en schakel Spellingcontrole gebruiken uit.

Was deze informatie nuttig?

Change language

Choose location
Choose language

Contacteer het service center

Tutorial video's