Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard Klarna Delivery Smartphone

Gebruikershandleiding voor Nokia 3

Alle toestellen

Nokia 3

Toetsen en onderdelenDe simkaart en geheugenkaart plaatsen of verwijderenUw telefoon opladenUw telefoon inschakelen en instellenInstellingen voor dubbele simkaartenUw telefoon vergrendelen of ontgrendelenHet aanraakscherm gebruiken
Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de batterij en de lader

Informatie over de batterij en de lader

Raadpleeg de handleiding Aan de slag om na te gaan of uw telefoon is uitgerust met een verwijderbare batterij of niet.

Apparaten met een verwijderbare batterij Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Apparaten met een batterij die niet kan worden verwijderd Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

Laad uw apparaat op met een compatibele lader. Het type stekker van de lader kan verschillen. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat.

Veiligheidsinformatie over de batterij en de lader

Nadat uw apparaat is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u de stekker van de lader uit het stopcontact. Let op: het apparaat mag niet langer dan 12 uur continu worden opgeladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, raakt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C voor optimale prestaties. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterij kan bij lage temperaturen snel ontladen raken en binnen enkele minuten zoveel lading verliezen dat de telefoon wordt uitgeschakeld. Houd uw telefoon warm als u bij lage temperaturen buiten bent.

Houd u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Stel de telefoon niet bloot aan extreem lage luchtdruk of aan extreem hoge temperaturen. Gooi uw telefoon bijvoorbeeld niet in een vuurhaard aangezien de batterij dan kan exploderen of ontvlambare vloeistof of gassen kan verspreiden.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of de leverancier van uw telefoon brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat niet op tijdens een onweersbui. Als er geen oplader met de telefoon wordt meegeleverd, laad het apparaat dan op met de gegevenskabel (meegeleverd) of een USB-stroomadapter (mogelijk apart aan te schaffen). U kunt uw apparaat opladen met kabels van derden en met stroomadapters die geschikt zijn voor USB 2.0 of hoger en die voldoen aan toepasselijke regelgeving van het land en internationale en lokale veiligheidseisen. Andere adapters voldoen mogelijk niet aan toepasselijke veiligheidseisen en opladen met dergelijke adapters kan mogelijk leiden tot schade aan uw eigendommen of tot lichamelijk letsel.

Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Daarnaast is het volgende van toepassing als uw apparaat een verwijderbare batterij heeft:

  • Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert.
  • Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.
Was deze informatie nuttig?

Verdere ondersteuning nodig?

Contacteer het service center

Live chat

Live chat

Onze Engels chat is beschikbaar 24/7. Je kunt contact opnemen met onze Engelse chatondersteuning - vul eerst je contactgegevens in!

Stuur ons een e-mail

Vertel ons wat het probleem is en wij nemen via e-mail contact met je op. Ondersteuning via e-mail is beschikbaar in het engels.

Hulp

Reparatie of vervanging

Heb je de zelfhulpopties geprobeerd en werkt de telefoon nog steeds niet? Laat ons er dan naar kijken.

Recycleer

Stuur ons je ongewenste toestel zodat deze veilig kan worden afgevoerd.