Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Account Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Site Terms

‌‌

Nettstedets vilkår

Gjeldende dato 14. oktober 2016

Nokia.com/phones driftes av HMD Global Oy (“HMD Global”), eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett.

Ved å gå til nettstedene til HMD Global, godtar du følgende vilkår. Hvis du ikke er enig i følgende vilkår må du være klar over at du ikke har lov til å bruke nettstedet.

Innholdet i HMD Global World Wide Web har Copyright © HMD Global 2016. Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i enhver form uten skriftlig tillatelse fra HMD Global er forbudt unntatt i samsvar med følgende vilkår. HMD Global gir deg tillatelse to å lese innholdet i HMD Global World Wide Web på datamaskinen din eller skrive ut utdrag fra disse sidene til privat bruk og ikke for distribusjon med mindre du har skriftlig samtykke fra HMD Global. Individuelle dokumenter på våre web-sider kan være underlagt ytterligere vilkår som er angitt i disse dokumentene.

Bruk av dette nettstedet og innholdet deri er tillatt til privat, ikke-kommersiell bruk. Bruk av pressemeldinger og andre dokumenter klassifisert som offentlige kan brukes til offentlige kommunikasjoner hvis kilden for informasjonen er oppgitt.

Dette nettstedet og innholdet heri leveres som en tjeneste til deg. Innholdet i HMD Global World Wide Web leveres som "as is" og "som tilgjengelig" basis. HMD Global garanterer ikke at Web-sidene vil være uavbrutte eller feilfrie. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere sidene eller når som helst trekke tilbake tilgang til dem. INGEN GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP ELLER UKRENKELIGHET ELLER INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, GIS I FORHOLD TIL TILGJENGELIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DISSE SIDENE. HMD GLOBAL ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER , TAPT FORTJENESTE ELLER FOR DRIFTSSTANS SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER IKKE Å KUNNE BRUKE DENNE TJENESTEN, SELV OM HMD GLOBAL HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN LAND TILLATER IKKE UNNTAK AV VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRENSINGER SLIK AT OVENNEVNTE BEGRENSINGER IKKE NØDVENDIGVIS GJELDER FOR DEG. ANSVARET TIL HMD GLOBAL ER I SLIKE TILFELLER BEGRENSET TIL LOVENS UTSTREKNING.

For å lette tilgjengeligheten kan HMD Global inkludere lenker til nettsteder på Internett som eies eller drives av tredjeparter. Ved å koble til et slikt tredjeparts nettsted må du lese gjennom og godta at nettstedets regler for bruk før du bruker et slikt nettsted. Du godtar også at HMD Global har ingen kontroll over innholdet på dette nettstedet og ikke kan påta seg noe ansvar for materiale laget eller publisert av slike tredjepartsnettsteder. I tillegg vil en lenke til et ikke-HMD Global nettsted ikke bety at HMD Global går god for nettstedet eller produktene eller tjenestene referert i et slik tredjepartsnettsted.

Ved å sende inn materiale til en av våre servere, for eksempel via e-post eller via HMD Global World Wide Web-sider, samtykker du i at: (a) materialet ikke inneholder noen elementer som er ulovlige eller på annen måte uegnet for publisering; (B) du tar rimelige tiltak for å skanne og fjerne eventuelle virus eller andre forurensende eller destruktive egenskaper før du sender materialet; og (c) du eier materialet eller har ubegrenset rett til å gi det til oss og HMD Global kan publisere materialet kostnadsfritt og / eller innlemme det eller i ethvert konsept beskrevet i våre produkter uten rettslig ansvar (d) du samtykker i å ikke iverksette tiltak mot oss i forhold til materiale som du sender og du godtar å beskytte oss hvis noen tredjepart tar tiltak mot oss i forhold til materialet du sender.

HMD Global kan ikke vurdere innholdet i meldinger fra brukere på sitt nettsted og er ikke ansvarlig for slikt innhold. HMD Global kan når som helst etter eget skjønn fjerne innhold i meldinger fra brukere.

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation og HMD Global er eksklusiv rettighetshaver for Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Andre produktnavn og selskapsnavn som er brukt her, kan være varemerker eller varenavn tilhørende sine respektive eiere. Din tilgang til dette området bør ikke tolkes slik at de, gjennom passivitet eller annen måte, lisens eller rett til å bruke ethvert varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig samtykke fra Nokia eller fra en tredjepartseier.

Copyright © HMD Global 2016. Alle rettigheter reservert.