Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak zamknąć aplikację, która przestała działać?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak zamknąć aplikację, która przestała działać?

Otwórz menu Ustawienia i wybierz opcję Aplikacje. Następnie znajdź aplikację, która sprawia problemy, i wybierz opcję Wymuś zatrzymanie.

Czy te informacje były pomocne?