Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak usunąć aplikację z telefonu?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak usunąć aplikację z telefonu?

Dotknij kolejno Sklep Play > Menu > Moje gry i aplikacje, wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisku Odinstaluj. Możesz również otworzyć menu aplikacji, nacisnąć i przytrzymać aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie wybrać opcję Informacje o aplikacji > Odinstaluj.
Czy te informacje były pomocne?