Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak zamknąć aplikacje na telefonie Nokia 8110?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak zamknąć aplikacje na telefonie Nokia 8110?

Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje i wybierz aplikację, którą chcesz zatrzymać. Następnie naciśnij Wymuś zatrzymanie.
Czy te informacje były pomocne?