Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak utworzyć kopię zapasową plików?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak utworzyć kopię zapasową plików?

Przejdź do opcji Ustawienia > System > Kopia zapasowa i włącz tworzenie kopii zapasowej.
Czy te informacje były pomocne?