Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak przenosić pliki między komputerem a telefonem?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak przenosić pliki między komputerem a telefonem?

Gdy telefon jest uruchomiony, podłącz go do komputera za pomocą kabla USB. W komputerze przejdź do Mój komputer lub Ten komputer i otwórz folder urządzenia, aby przenieść pliki.
Czy te informacje były pomocne?