Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak połączyć urządzenie Bluetooth z telefonem Nokia 8110? Jak działa udostępnianie plików za pośrednictwem Bluetooth?

Przejdź do treści głównej
Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Serwis i naprawaUrządzenieZakupy online
Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?
GPS, Bluetooth i inne połączenia

Jak połączyć urządzenie Bluetooth z telefonem Nokia 8110? Jak działa udostępnianie plików za pośrednictwem Bluetooth?

Aby nawiązać połączenie Bluetooth, wybierz kolejno Ustawienia > Sieć i łączność > Bluetooth > Wł. > Urządzenia w pobliżu i wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie i sparować telefon. Upewnij się, że używasz tego samego hasła.

Aby przesłać pliki za pośrednictwem połączenia Bluetooth, wybierz Zarządzanie plikami i naciśnij plik do wysłania. Wybierz kolejno Udostępnij > Bluetooth i wybierz sparowane urządzenie. Na sparowanym urządzeniu pojawi się okno podręczne, w którym będzie można potwierdzić przesłanie pliku.

Czy te informacje były pomocne?