‌‌

Jak połączyć urządzenie Bluetooth z telefonem Nokia 8110? Jak działa udostępnianie plików za pośrednictwem Bluetooth?

Aby nawiązać połączenie Bluetooth, wybierz kolejno Ustawienia > Sieć i łączność > Bluetooth > Wł. > Urządzenia w pobliżu i wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie i sparować telefon. Upewnij się, że używasz tego samego hasła.

Aby przesłać pliki za pośrednictwem połączenia Bluetooth, wybierz Zarządzanie plikami i naciśnij plik do wysłania. Wybierz kolejno Udostępnij > Bluetooth i wybierz sparowane urządzenie. Na sparowanym urządzeniu pojawi się okno podręczne, w którym będzie można potwierdzić przesłanie pliku.

Czy te informacje były pomocne?

Kontakt z pomocą techniczną

Samouczki wideo

(