Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak korzystać z funkcji NFC?

Przejdź do treści głównej
Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?
GPS, Bluetooth i inne połączenia

Jak korzystać z funkcji NFC?

Przejdź do opcji Ustawienia > Połączone urządzenia > NFC.
Czy te informacje były pomocne?