Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak korzystać z funkcji NFC?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak korzystać z funkcji NFC?

Przejdź do opcji Ustawienia > Połączone urządzenia > NFC.
Czy te informacje były pomocne?