Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak wykonać reset sprzętowy telefonu Nokia 8110 4G?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak wykonać reset sprzętowy telefonu Nokia 8110 4G?

Jeśli telefon często się zawiesza, trzeba wykonać reset sprzętowy. W tym celu naciśnij jednocześnie klawisz zmniejszania głośności i klawisz zasilania i przytrzymaj je przez 10 sekund. Telefon zawibruje, a następnie uruchomi się ponownie. Reset sprzętowy nie powoduje usunięcia żadnych danych użytkownika.

Czy te informacje były pomocne?