‌‌

Jak utworzyć kopię zapasową plików?

Przejdź do opcji Ustawienia > System > Kopia zapasowa i włącz tworzenie kopii zapasowej.