‌‌

Jak włączyć lub wyłączyć autokorektę?

Przejdź kolejno do opcji Ustawienia > System > Język i wprowadzanie > Klawiatura wirtualna > Gboard > Korekta tekstu.