‌‌

Jak ustawić dzwonek dla wybranego kontaktu?

Otwórz kontakt w aplikacji Kontakty, naciśnij more_vert, a następnie Ustaw dzwonek