‌‌

Jak korzystać z funkcji NFC?

Przejdź do opcji Ustawienia > Połączone urządzenia > NFC.