Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Dostosowywanie paska zadań

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Dostosowywanie paska zadań

Przesuń palcem w dół od góry ekranu, aby otworzyć pasek zadań. Przeciągnij ponownie palcem w dół i dotknij ikony pióra. Teraz możesz przeciągać i upuszczać ikony funkcji, które chcesz udostępnić na pasku zadań.

Czy te informacje były pomocne?