Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak dodawać lub usuwać widżety na ekranie głównym smartfona?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak dodawać lub usuwać widżety na ekranie głównym smartfona?

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj puste miejsce. Po wyświetleniu opcji naciśnij przycisk Dodaj widżet.
Czy te informacje były pomocne?