Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Jak ustawić dzwonek dla wybranego kontaktu?

Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?

Jak ustawić dzwonek dla wybranego kontaktu?

Otwórz kontakt w aplikacji Kontakty, naciśnij more_vert, a następnie Ustaw dzwonek
Czy te informacje były pomocne?