Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard

Dlaczego funkcja przycisku zasilania uległa zmianie?

Przejdź do treści głównej
Strona główna pomocy technicznej

Tematy pomocy

Zakupy online Serwis i naprawaUrządzenie
Jak bezpiecznie wyczyścić i zdezynfekować telefon Nokia?
Oprogramowanie i aktualizacje

Dlaczego funkcja przycisku zasilania uległa zmianie?

W systemie Android 11 naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania powoduje otwarcie menu, za pomocą którego można wyłączyć lub ponownie uruchomić telefon.

W systemie Android 12 firma Google nieznacznie zmieniła domyślne działanie przycisku zasilania. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza zasilania aktywuje usługę Google Assistant. Aby wyświetlić menu umożliwiające wyłączenie lub ponowne uruchomienie telefonu, należy jednocześnie nacisnąć klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności.

Jeśli chcesz przywrócić działanie przycisku zasilania znane z systemu Android 11, przejdź do menu Ustawienia > System > Gesty > Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i wyłącz tę funkcję.

Czy te informacje były pomocne?