Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Pogoji spletnega mesta

Skip to main content
Datum začetka veljavnosti 14. oktober 2016

Pogoji spletnega mesta

Spletno mesto Nokia.com/phones upravlja HMD Global Oy (»HMD Global«), ki je ekskluzivni imetnik licence za blagovno znamko Nokia za telefone in tablične računalnike.

Z dostopanjem do spletnih mest HMD Global se strinjate z naslednjimi pogoji. Če se ne strinjate z naslednjimi pogoji, nimate dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta.

Za vsebine spletnih mest družbe HMD Global veljajo avtorske pravice © HMD Global 2016. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno navedene, so pridržane. Razmnoževanje, prenos, distribucija ali shranjevanje delnih ali celotnih vsebin v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe HMD Global je prepovedano, razen z upoštevanjem naslednjih pogojev. Družba HMD Global dovoli brskanje po spletnih mestih HMD Global v vašem računalniku ali tiskanje kopij izvlečkov teh strani izključno za osebno uporabo, in ne za distribucijo, razen s pisnim dovoljenjem družbe HMD Global. Za posamezne dokumente na naših spletnih mestih lahko veljajo dodatni pogoji, kot je navedeno v teh dokumentih.

Uporaba tega spletnega mesta in vsebine na njem je dovoljena za zasebno, nekomercialno uporabo. Uporaba izjav za medije in drugih dokumentov, ki so označeni kot javni, je dovoljena v komunikacijah z javnostjo, če je pri tem naveden vir podatkov.

To spletno mesto in vsebine na njem so vam na voljo za priročno uporabo. Vsebine na spletnih mestih HMD Global so na voljo »kakršne so« in »kot so na voljo«. Družba HMD Global ne jamči, da na njenih spletnih straneh ne bo prihajalo do prekinitev ali napak. Družba HMD Global si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prepreči dostop do vsebin strani. V ZVEZI Z RAZPOLOŽLJIVOSTJO, NATANČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEH STRANI NI PODANO NIKAKRŠNO JAMSTVO, IZRECNO ALI IMPLICITNO, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVA O LASTNIŠTVU ALI NEKRŠITVAH ALI IMPLICITNA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA HMD GLOBAL NE ODGOVARJA ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKOV ALI ZA PREKINITVE POSLOVANJA, KI IZHAJAJO IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TE STORITVE, TUDI ČE JE DRUŽBA HMD GLOBAL BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. V NEKATERIH PRISTOJNOSTIH IZKLJUČEVANJE POSAMEZNIH JAMSTEV ALI OMEJITEV ODGOVORNOSTI NI DOVOLJENO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. ODGOVORNOST DRUŽBE HMD GLOBAL JE V TAKŠNIH PRIMERIH OMEJENA NA NAJVEČJI MOŽNI OBSEG, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA.

Za olajšanje vašega dostopa lahko družba HMD Global vključi povezave do spletnih mest v internetu, ki so v lasti in upravljanju tretjih oseb. Z obiskom takšnih spletnih mest tretjih oseb boste preverili in se strinjali s pravili uporabe teh spletnih mest pred pričetkom uporabe teh spletnih mest. Prav tako se strinjate, da družba HMD Global nima nadzora nad vsebino teh spletnih mest in ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so ustvarjene ali objavljene na takšnih spletnih mestih tretjih oseb. Poleg tega povezava do spletnih mest, ki niso v lasti družbe HMD Global, ne pomeni, da družba HMD Global odobrava spletna mesta ali izdelke ali storitve, ki so omenjene na takšnih spletnih mestih tretjih oseb.

S pošiljanjem gradiva v naše strežnike, na primer po e-pošti ali prek spletnih mest HMD Global, se strinjate z naslednjim: (a) gradivo ne bo vsebovalo ničesar nezakonitega ali kakorkoli drugače neprimernega za objavo; (b) pred pošiljanjem vsakršnega gradiva boste uporabili vse razumno pričakovane ukrepe za pregled in odstranjevanje virusov ali drugih kvarnih ali škodljivih lastnosti; in (c) ste lastnik gradiva ali imate neomejene pravice do pošiljanja teh gradiv nam in družba HMD Global lahko ta gradiva objavlja brezplačno in/ali uporabi ta gradiva oziroma zamisli v njih v svojih izdelkih brez obveznosti ali odgovornosti; (d) strinjate se, da v zvezi s poslanimi gradivi, ne boste ukrepali na noben način in strinjate se, da boste poravnali vse odškodnine, ki jo tretje osebe morda želijo zahtevati od nas v zvezi z vašimi poslanimi materiali.

Družba HMD Global ne preverja in ne more preverjati vsebin, ki jih uporabniki objavljajo na njenih spletnih mestih, in ni odgovorna za takšne vsebine. Družba HMD Global lahko kadarkoli po svoji lastni presoji odstrani poljubne vsebine, ki jih objavijo uporabniki.

Nokia je registrirana blagovna znamka družbe Nokia Corporation in družba HMD Global je ekskluzivni imetnik licence za blagovno znamko Nokia za telefone in tablične računalnike. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov. Vaš dostop do tega spletnega mesta ne pomeni podelitve, posledično, z izgubo pravice ali kako drugače, kakršnekoli licence ali pravice do uporabe katerekoli znamke, ki je prikazana na spletnem mestu, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia ali drugih lastnikov teh znamk.