‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Trajanje baterije

U potpunosti iskoristite telefon dok imate bateriju koja traje koliko vam je potrebno. Postoje koraci koje možete da preuzmete da biste uštedeli energiju na telefonu.

Produžavanje trajanja baterije

Da biste uštedeli napajanje:

  1. Uvek napunite bateriju do kraja.
  2. Isključite nepotrebne zvukove, kao što su zvukovi dodira. Dodirnite Podešavanja > Zvuk > Napredno i u okviru Drugi zvukovi i vibracije izaberite zvukove koje želite da zadržite.
  3. Koristite žičane slušalice, a ne zvučnik.
  4. Podesite ekran telefona tako da se isključuje nakon kratkog vremena. Dodirnite Podešavanja > Prikaz > Napredno > Spavanje, a zatim izaberite vreme.
  5. Dodirnite Podešavanja > Prikaz > Nivo osvetljenosti. Da biste podesili osvetljenost, prevucite klizač za nivo osvetljenosti. Uverite se da je onemogućena opcija Prilagodljiva osvetljenost.
  6. Zaustavite rad aplikacija u pozadini: dodirnite check_box_outline_blank i zatvorite aplikacije koje vam nisu potrebne.
  7. Omogućite opciju Menadžer baterije: dodirnite Podešavanja > Baterija > Menadžer baterije > Automatski upravljaj aplikacijama. Obaveštenja nekih aplikacija mogu da kasne.
  8. Uključite funkciju štednje napajanja: dodirnite Podešavanja > Baterija > Štednja baterije i prebacite prekidač na Uključeno.
  9. Koristite selektivno usluge lociranja: isključite usluge lociranja kada vam nisu potrebne. Dodirnite Podešavanja > Bezbednost i lokacija > Lokacija i prebacite prekidač na Isključeno.
  10. Koristite mrežne veze selektivno: uključite Bluetooth povezivanje samo kada vam je potrebno. Koristite Wi-Fi vezu da biste se povezali na internet, a ne vezu za prenos podataka preko mobilnog operatera. Zaustavite skeniranje dostupnih bežičnih mreža na telefonu. Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Wi-Fi i prebacite prekidač na Isključeno. Ako slušate muziku ili radite nešto drugo koristeći telefon, a ne želite da upućujete niti primate pozive, uključite režim rada u avionu. Dodirnite Podešavanja > Mreža i internet > Napredno > Režim rada u avionu. Režim rada u avionu prekida veze sa mobilnom mrežom i isključuje bežične funkcije uređaja.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(