‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Kalendar

Pratite vreme – saznajte kako da vaše obaveze, zadaci i rasporedi budu ažurirani.

Upravljanje kalendarima

Dodirnite Kalendar > dehaze, a zatim izaberite tip kalendara koji želite da vidite.

Kalendari se dodaju automatski kada dodate neki nalog na svoj telefon. Da biste dodali novi nalog sa kalendarom, u meniju aplikacija dodirnite Podešavanja > Nalozi > Dodaj nalog.

Dodavanje događaja

Da biste zapamtili neku obavezu ili neki događaj, dodajte je/ga u kalendar.

  1. Dodirnite Kalendar > add i izaberite tip unosa.
  2. Unesite detalje koje želite i podesite vreme.
  3. Da bi se događaj ponavljao određenim danima, dodirnite Još opcija > Ne ponavlja se i izaberite koliko često događaj treba da se ponavlja.
  4. Da biste dobili obaveštenje o događaju, dodirnite Dodaj obaveštenje.
  5. Dodirnite Sačuvaj.
thumb_up_alt

Savet: Da biste izmenili događaj, kucnite na događaj i mode_edit, a zatim izmenite detalje.

Brisanje obaveze

  1. Dodirnite događaj
  2. Dodirnite more_vert > Izbriši.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(