‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Pozivi

Upućivanje poziva

  1. Dodirnite phone.
  2. Dodirnite dialpad i unesite broj ili dodirnite group i izaberite kontakt koji želite da pozovete.
  3. Dodirnite phone. Ako imate ubačenu drugu SIM karticu, dodirnite odgovarajuću ikonu da biste uputili poziv sa te SIM kartice.

Prihvatanje poziva

Kada telefon zazvoni, prevucite prstom nagore da biste odgovorili.

Odbijanje poziva

Da biste odbili poziv, prevucite prstom nadole.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva