‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Kontrola jačine zvuka

Promena jačine zvuka

Ako imate problema da čujete zvono telefona u bučnom okruženju ili su pozivi preglasni, možete da promenite jačinu zvuka kako vam odgovara tako što ćete koristiti tastere za jačinu zvuka sa bočne strane telefona.

Nemojte da priključujete proizvode koji stvaraju izlazni signal pošto tako možete da oštetite uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na audio priključak. Ukoliko na audio priključak priključite eksterni uređaj ili slušalice sa mikrofonom koji nisu odobreni za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivo jačine zvuka.

Promena jačine zvuka za medije i aplikacije

Pritisnite taster za jačinu zvuka sa bočne strane telefona da biste videli statusnu traku za jačinu zvuka, dodirnite settings i prevucite klizač na traci za jačinu zvuka za medije i aplikacije nalevo ili nadesno.

Isključivanje zvuka telefona

Da biste isključili zvuk telefona, pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka, dodirnite notifications_none da biste podesili telefon tako da samo vibrira i dodirnite vibration da biste mu isključili zvuk.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(